لیست قیمت


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          احتراما تعرفه اقامتی این هتل همراه با صبحانه از تاریخ 1397/12/27لغایت 1398/01/16به شرح ذیل می باشد .

                                                                                                     مارینا یک

                          

نوع اتاق

قیمت برد (ريال)

نت کلاس A  (ريال)

نت کلاس B (ریال)

خدمات

دو تخته

3.870.000

3.870.000

3.870.000

اقامت همراه با صبحانه

سه تخته

4.945.000

4.945.000

4.945.000

سرویس رایگان به مراکز خرید

سرویس اضافه

900.000

900.000

اینترنت رایگان