لیست قیمت


احتراما تعرفه اقامتی این هتل همراه با صبحانه از تاریخ 1397/02/01 لغایت 1397/05/31 به شرح ذیل می باشد .

نوع اتاق
 قیمت برد (ریال) 
 قیمت با تخفیف (ریال) 
دو تخته
2،660،0001،450،000
سه تخته
3،410،0001،850،000
 چهار تخته 
4،000،000 2،250،000
پنج تخته
4،900،0002،550،000